Matemàtiques

Aquí teniu alguns enllaços a exercicis per anar practicant tot el que treballem a classe.

Fraccions equivalents

Agilitat mental 


Treballem l'euro
Aquesta web es de euros, hi ha molts apartats: problemes, jocs amb canvi, jocs de comprar fruita...

Aquest joc és de matemàtiques i es com un tetris van apareixen operacions amb el resultat i es de posar si està bé la resposta.

Una mica de tot

Aquesta web és una pàgina de diferents activitats. Hi ha activitats de pintura, de ortografia, de lectura , de anglès...És una web que et pots trobar moltes activitats diferents.