dimecres, 13 de juliol de 2011

Treballem l'entrevista per conèixer la història de la Coromina

Per tal de conèixer a fons la història de la Coromina i de l'Escola a propòsit del 25è aniversari, vam entrevistar diferents persones del poble que ens han aportat molta informació. En primer lloc, el Joan Carabia, qui ens va ensenyar la el teatre de la Coromina i ens va explicar moltes coses de la Coromina Activa. Després el Jaume Barberà, qui ens va parlar molt de la història de la Coromina, des que només era un camí ral. I, per últim vam anar al casal dels jubilats de la Coromina, que ens van explicar també molta part de la història que havien viscut sobretot en relació amb la mina. Tot ho vam recollir a la revista especial del 25è aniversari. Moltes gràcies a tots!